KATIS- Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej to inteligentny program diagnostyczno- terapeutyczny przeznaczony do badania i prowadzenia terapii dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego dzieci w wieku od dwunastego miesiąca do czwartego roku życia. Program to narzędzie ułatwiające standardowe badania i terapię dzieci we wczesnym okresie rozwojowym.

Program składa się z trzech modułów.

  1. Moduł rodzica.
  2. Moduł specjalisty.
  3. Moduł terapeuty.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym wykorzystywany jest moduł 3, który jest najbardziej złożony, a do którego to dostęp mają wykwalifikowani terapeuci integracji sensorycznej. Ze względu na przeznaczenie dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w wieku od dwunastego miesiąca do czterech lat wykorzystywany jest
w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jak działa program KATIS?

Pierwszym krokiem, tak jak w diagnozie integracji sensorycznej, bez użycia programu jest wywiad z rodzicem/ opiekunem prawnym.  Terapeuta prowadzący, drogą elektroniczną przesyła rodzicom kwestionariusz wywiadu w którym opisuje się podstawowe momenty ciąży, porodu i kilkunastu pierwszych miesięcy życia dziecka oraz reakcje dziecka na codzienne  doświadczenia sensoryczne w kilku kategoriach w określonym wieku. Po wypełnieniu kwestionariusza rodzic odsyła go do terapeuty, który otrzymuje wstępną interpretacje wyników, które samodzielnie analizuje na podstawie zebranych informacji.

Krok drugi-  przeprowadzenie przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej  serii testów zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej.

Krok trzeci- informacje i opracowanie programu ćwiczeń. Program oblicza standardowe wyniki przeprowadzonych testów, analizuje je i proponuje rozpoznanie które terapeuta może zaakceptować lub nie. W sytuacji, kiedy diagnoza zostanie zaakceptowana program w oparciu o stworzone inteligentne algorytmy KATIS buduje program terapii z najbardziej odpowiadającym zestawem ćwiczeń.

 

Opracowane na podstawie informacji zawartych na stronie programu: https://katis.pl/terapeuci.php oraz Podręcznika do Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej Zbigniewa Przyrowskiego.

 

Martyna Szymkowiak