ORGANIZACJA DNIA W INTERNACIE

Od poniedziałeku do czwarteku

6.00 – 6.40                   Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi.

6.40 - 7.10                    Śniadanie.

7.10 – 7.30                   Wyjście do szkoły.

14.00 - 14.30/45        Powrót ze szkoły.

14.30 - 15.15               Wyjście na obiad.

15.15 - 16.00               Odpoczynek po obiedzie.

16.00 - 18.30               Zajęcia własne w grupach, zgodnie z planem wychowawczym.

18.30-19.00                 Wyjście na kolację.

19.00-19.30                 Zajęcia wg zainteresowań.  Porządki w sypialniach.

19.30-20.45                 Toaleta wieczorna.

20.45 - 22.00               Pobyt w sypialniach,  przygotowanie do snu.

22.00 - 6.00                 Cisza nocna.

 

WEEKEND – DYŻUR SPRAWUJE DWÓCH WYCHOWAWCÓW

sobota , niedziela

8.00                               Pobudka, toaleta poranna.

9.00- 9.30                    Śniadanie.

9.30 - 10.00                Zajęcia własne.

10.00- 13.00               Zajęcia własne według zainteresowań zgodne z planem wychowawczym, zależne od pogody

13.00-13.30                Obiad

13.30-14.00                Odpoczynek po obiedzie

14.00-18.00                Zajęcia zgodne według zainteresowań zgodne z planem wychowawczym, zależne od pogody,

18.00-18.30                Kolacja

18.30- 20.00               Zajęcia własne według zainteresowań zgodne z planem wychowawczym.

20.00-21.00                Toaleta wieczorna.

21.00–22.00               Pobyt w sypialniach. Przygotowanie do ciszy nocnej.

22.00-6.00                  Cisza nocna