ROTARY- ludzie wielkiego serca

Od 2004 roku  Rotary Klub Poznań – Puszczykowo opiekuje się Naszym Ośrodkiem.

Rotary to organizacja zrzeszająca ludzi ze świata biznesu oraz profesjonalistów przeróżnych zawodów, ludzi wielkiego serca, zjednoczonych na całym świecie w celu realizowania idei  humanitarnych i niesienia pomocy. Taką pomoc i wsparcie już od  14. lat otrzymuje Nasza placówka.

Klub Rotary Poznań -Puszczykowo sfinansował wiele projektów.  Zabezpieczenie placu zabaw przy ulicy Topolowej było jednym z pierwszych przedsięwzięć przeprowadzonych przez Ośrodek z udziałem wsparcia finansowego Rotary Poznań -Puszczykowo. Następnie nasza placówka otrzymała dotację na salę doświadczania świata, pracownię modelarską i na  świetnie wyposażoną salę lekcyjną dla oddziału edukacji wczesnoszkolnej. Wszystko to z myślą o podniesieniu jakości prowadzonych w SOSW zajęć, a tym samym z myślą o naszych uczniach.

Otrzymaliśmy od Rotary 6 wózków inwalidzkich, samochód przewozowy oraz autobus w pełni dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu uczniowie SOSW mają ułatwiony dostęp do szeregu imprez odbywających się poza terenem placówki , mogą uczestniczyć w wyjazdach, wycieczkach i innych imprezach na terenie całego kraju bez względu na swoje ograniczenia ruchowe.

Rotary Klub Puszczykowo sfinansował wydruk folderów prezentujących SOSW podczas Poznańskich Targów Edukacyjnych .

Dzięki ofiarności reprezentantów Rotary Club nasza placówka została zaopatrzona w nowoczesny sprzęt: EEG –Biofeedback służący  do terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu- trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem.

W ramach  naszej współpracy odbyło się również spotkanie z delegacją niemiecką reprezentującą Rotary Club Helmstedt.  Wizyta ta zaowocowała wyjazdem służbowym delegacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie do Niemiec  w celu nawiązania współpracy z analogicznymi placówkami za granicą, w ramach europejskiego programu edukacyjnego Sokrates –Comenius. Wyjazd stworzył szansę wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi nauczycielami  a pracownikami podobnych placówek w Niemczech.

Wielkim przedsięwzięciem  była realizacja projektu ,,Tacy sami”. Zwyciężył on w ogłoszonym przez  poznańskie Kluby Rotary konkursie, a jego realizacja stworzyła naszym uczniom nowe szanse przysposabiania do przyszłej pracy,  zdobywania wiedzy w zakresie ceramiki, garncarstwa, stolarstwa, agroturystyki,  zagospodarowania terenów zielonych oraz wikliniarstwa. W ramach projektu powstał w Sowinkach  (gmina  Mosina) ośrodek warsztatowo-rehabilitacyjny: „Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa”, którego uroczyste otwarcie miało miejsce latem 2008 roku.

Nasi opiekunowie są otwarci na potrzeby Ośrodka i wiele naszych pomysłów; z wielkim zainteresowaniem i  zaangażowaniem włączają się w pracę i życie SOSW.

W ostatnim roku szkolnym 2017/2018  wsparli kolejny projekt dotyczący poszerzenia i wzbogacenia oferty zajęć rękodzielniczych i rzemieślniczych. Dzięki ich hojności w Ośrodku została wyodrębniona Strefa Rękodzieła umożliwiająca  nie tylko naukę, ale też  odkrywanie własnych kreatywnych zainteresowań uczniów . Powstały pracownie: tkacka, tkaniny artystycznej, batiku, witrażu; wzbogacono wyposażenie pracowni stolarskiej , krawieckiej i ceramicznej. Wyroby rzemieślniczo- artystyczne uczniów (ceramika, tkanina, batik, wiklina czy filc artystyczny)  stają się coraz bardziej znane w środowisku lokalnym.

Dziękujemy Rotary Klub Poznań – Puszczykowo za  ich stałą obecność w życiu Ośrodka, za ofiarność i  pomoc, a także wielkie serce, które pozwala stworzyć naszym uczniom warunki do  pełnej rehabilitacji.