W ramach warsztatów plastycznych uczniowie naszego ośrodka śledzą czasowe wystawy Galerii Sztuki w Mosinie i biorą udział w zajęcia plastycznych na terenie galerii. Dyrektor Pani Dorota Strzelecka wprowadza nas w świat sztuki omawiając poszczególne prace znakomitych artystów, a prowadząc zajęcia plastyczne stara się aby  uczniowie nabyli umiejętności tworzenia. Współpracujemy również z Galerią Historyczną znajdującą się na piętrze, przygotowując się do wystawy z okazji 20-lecia SOSW im. J. Korczaka w Mosinie. Dzięki życzliwości Pani Agnieszki Berety będziemy mogli w przyszłym roku szkolnym zaprezentować nasz ośrodek.

Danuta Surdyk i Joanna Skoryna