Osiedlowy Klub „Korona”

Z początkiem grudnia 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z osiedlowym Klubem Seniora z osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Klub jest reprezentowany przez panią Ludmiłę Kłos.
Cel działania:
• wzmocnienie więzi międzypokoleniowej,
• kultywowanie tradycji ludowych i narodowych,
• uczenie dzieci tolerancji w stosunku do ludzi starszych,
• sprawianie radości ludziom starszym,
• podejmowanie różnych działań na rzecz innych.

Krótki opis działania:
W Klubie działają osoby starsze, emeryci, którzy chcą być potrzebni dla innych i wspierają nasz ośrodek poprzez zbiórkę rzeczy, słodycze, zabawki dla najmłodszych. Ośrodek i Klub „Korona” zorganizowali kilka imprez, spotkań i uroczystości podczas których spotkali się z naszymi podopiecznymi. Pierwszym spotkaniem była impreza „Mikołajkowa”, na którą pojechaliśmy z naszą grupą teatralną i wystawiliśmy: „Króla Maciusia” oraz śpiewaliśmy piosenki związane z Bożym Narodzeniem. Przygotowaliśmy spotkanie wigilijne dla seniorów pt: „Wieczornica wigilijna” oraz „Świąteczna choinka” w Poznaniu. Seniorzy odwiedzili nas podczas uroczystości wigilinych i wielkanocnych pt: „Radość”, „Wielkanocna pisanka”; „Odnaleźć nadzieję” na podstawie baśni: „Dziewczynka z zapałkami”. Klub Seniora uczestniczył w imprezie organizowanej z okazji „Dnia dziecka” w Baranówku oraz uroczystości z okazji „Odzyskania Niepodległości”.

Wszystkie spotkania są okazją do wzajemnego poznania się i wzmocnienia więzi międzypokoleniowej. Współpraca z seniorami – to wspaniała lekcja nauki i tolerancji wobec osób starszych, jest okazją do poznawania zwyczajów i obyczajów i wspólnego kultywowania.
Poprzez wzajemne spotkania w świadomy sposób wdrażamy naszych uczniów do traktowania osób starszych z szacunkiem. Uczymy nasze dzieci akceptacji i tolerancji drugiego człowieka.
Niesienie radości drugiemu człowiekowi jest największą wartością, o której nie możemy zapomnieć.

Magdalena Albrecht-Walczak