Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Od 10 lat ściśle współpracujemy z Mosińskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jego założycielami są rodzice naszych uczniów i absolwentów. Stowarzyszenie, którego prezesem jest pani Elżbieta Andrzejczak, jako organizacja niepubliczna może występować o środki finansowe z innych źródeł niż szkoła. Dzięki projektom realizowanym przez Stowarzyszenie organizowane są wycieczki, imprezy i zajęcia terapeutyczne, z których korzystają nasi uczniowie . Były to między innymi tak cenne zajęcia jak dogoterapia czy hipoterapia. Z wykładów i szkoleń mogli też korzystać nasi nauczyciele i rodzice naszych uczniów.

Oprócz tego Stowarzyszenie od kilku lat zabiega o utworzenie w Mosinie warsztatów terapii zajęciowej czy innego ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły naukę w szkole. Popieramy i wspieramy te działania, mając świadomość, jak ważne znaczenie dla zdrowia i rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie ma dalsza rehabilitacja po zakończeniu nauki szkolnej.

www.niepelnosprawnimosina.org.pl