To jest nagłówek 1 - może być tylko jeden na danej podstronie

Nagłówek 2 

Nagłówek 3 - stosowany np. przy podtytułach, śródtytułach

Nagłówek 4

Zasadniczy tekst napisany jest akapitem.

 • wypunktowania
 • wypunktowania
 • wypunktowania
 • wypunktowania

 

 1. Numeracja
 2. Numeracja
 3. Numeracja
 4. Numeracja

 

Uwaga - tekstów nie justujemy! Mogą być wyboldowane lub napisane kursywą.

W ramach zajęć kółka literacko-dziennikarskiego powstają teksty oraz prace plastyczne autorstwa uczniów Ośrodka tematycznie związane z różnymi wydarzeniami dnia codziennego, ze zmianami towarzyszącymi kolejnym porom roku, z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. Są to także wypowiedzi, dotyczące ważnych tematów w życiu każdego człowieka takich jak rodzina, przyjaźń, miłość, marzenia, rozterki, plany i wiele innych.

Autorzy dzielą się swoimi przemyśleniami na w/w tematy, relacjonują wydarzenia, w których brali udział, tworzą krótkie formy wierszowane często zilustrowane plastycznie.  Powstałe prace zamieszczane są również w szkolnej gazetce,, Notesik”.

Zajęcia powstały z myślą o budowaniu pozytywnej samooceny autorów poprzez możliwość zaistnienia, zaprezentowania swoich talentów, doskonaleniu ich umiejętności wypowiadania się na różne tematy, wzbogacaniu zasobu słownictwa, rozwijaniu wyobraźni.

  Ewa Malinowska

 

Radiowęzeł

Radiowęzeł

Od roku 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje radiowęzeł. Zestawy radiowęzłowe zostały zainstalowane na korytarzach oraz w salach lekcyjnych zarówno w budynku  przy ulicy Kościelnej jak i Topolowej.
Radiowęzeł szkolny spełnia funkcję zarówno informacyjną, rozrywkową jak i dydaktyczną. Poprzez  radiowęzeł nadawane są audycje cykliczne i okazjonalne, przekazywane są ogłoszenia bieżące. Pracując z mikrofonem oraz przygotowując się oraz występując w audycjach radiowych dzieci i młodzież naszego ośrodka mają możliwość zaprezentowania postępów w zakresie artykulacji oraz dykcji, wspomagać umiejętność czytania, przełamywać lęk przed wystąpieniami publicznymi. 


Radiowęzeł Topolowa - do tej pory odbyły się liczne audycje m.in.:
1. Cykl audycji patriotycznych związanych m.in. z 11 listopada, Świętem Konstytucji
3 maja - mających na celu wychowanie do wartości, budzenie uczuć
patriotycznych
2. Audycja: Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych
3. Audycja Mikołajkowa Niespodzianka
4. Audycja na pierwszy dzień wiosny 21 - go marca
5.  Hity Lat 70, 80, 90 tych – cyklicznie
6. Audycja Wielkanocna

Audycje przewidziane na rok 2022/23: 
Projekt 4 pory roku w wierszu i piosence:
1. Jesień w wierszu i piosence
2. Zima w wierszu i piosence
3. Wiosna w wierszu i piosence
4. Lato w wierszu i piosence

Radiowęzeł Kościelna – audycje:
Cyklicznie nadawane są słuchowiska związane z porami roku: „Wiosna w wierszu, parku i muzyce”, „Lato w wierszu, parku i muzyce”, „Jesień w wierszu parku i muzyce”, „Zima w wierszu parku i muzyce”.
Ponadto audycje związane ze świętami:
1. „Dzień Zwycięstwa”,
2. „Dzień Edukacji Narodowej”,
3. „Z kart historii – Konstytucja 3-go maja 1791”,
4. „Międzynarodowy Dzień Zmarłych”,
5. „Poetyckie Zaduszki”,
6. „Międzynarodowy Dzień Kobiet”,
7. „Dzień Chłopca”,

8. „Walentynkowa biesiada”,
9. „Dawne europejskie zwyczaje i obrzędy dnia zadusznego”,
10. „Połamańce językowe”,
11. „Wierszyki łamiące języki”,
12. „W rytmie karnawału – koncert ulubionych przebojów”,
13. „Międzynarodowy Dzień Muzyki Country”,
14. „Międzynarodowy Dzień Bluesa”,
15. „Cztery pory roku w przyrodzie i ogrodzie”,
16. „Czytanie bajek-wywiady z uczniami o bajkach”,
17. „Szkoła z witaminą”,
18. „Symbole wiosny”,
19. „Konkurs czytania na antenie”,
20. „Sport i rekreacja w regionie” i wiele innych.

Prowadzący audycje: Katarzyna Przybyła, Marzena Szczerbal – Topolowa, Dominika Czajkowska – Ziobrowska, Wiesława Lipiec – Kościelna - wraz z uczniami

 

 

 

 

Jeśli chcesz, odwiedź stronę, czytaj lub pobierz:

Szkolna Biblioteka Internetowa - www.wolnelektury.pl

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - www.literat.ug.edu.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych - www.fbc.pionier.net.pl

Otwórz Książkę - www.otworzksiazke.pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - www.wbc.poznan.pl

Literatura Staropolska - www.staropolska.pl

Europeana - www.europeana.eu

Projekt Gutenberg - www.gutenberg.org

Literatura.net - www.literatura.net.pl

Internetowa Encyklopedia PWN - www.encyklopedia.pwn.pl

Serwis Hamlet - www.hamlet.edu.pl

Czasopisma - www.egazety.pl

Biblionetka - www.biblionetka.pl

Cyfrowa Szafa - www.cyfrowaszafa.pl

Ibuk - www.ibuk.pl

Lubimy Czytać - www.lubimyczytac.pl

Czytamy Słuchając - www.czytamysluchajac.pl

Czytelnia Onet - www.kultura.onet.pl

Darmowe e-booki:

www.woblink.com

www.legimi.pl

www.ebooks43.pl

www.tylkodarmoweebooki.cba.pl

Portal Księgarski - www.ksiazka.net.pl

Internetowe Imperium Książki - www.iik.pl

Wirtualny Wszechświat - www.wiw.pl

Kulturalna Polska - www.klp.pl

Wydawnictwo Szkolne PWN - www.wszpwn.com.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls - www.impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - www.wsip.pl

Rynek Książki - www.rynek-ksiazki.pl

Korzystanie z Internetu powoli staje się dla nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty codziennością i nieodzownym narzędziem pracy. Uzyskują w ten sposób najbardziej aktualne informacje. Zadaniem każdej biblioteki, w tym szkolnej jest dostarczanie czytelnikowi źródła informacji. Obecna rzeczywistość społeczno-edukacyjna wymaga dostarczania informacji nie tylko w tradycyjnej postaci, jaką jest słowo drukowane. Dostęp do Internetu otwiera nowe możliwości, dlatego tak ważna jest umiejętność sprawnego poruszania się w sieci, szybkiego dotarcia do potrzebnych źródeł, a także niezwykle istotna umiejętność selekcji i krytycznej oceny wyszukanej informacji. Internet sam w sobie może być kompletnie nieprzydatny, jeśli nie potrafimy wyszukać interesującej nas informacji. Często zdarza się, że poszukujemy informacji z bardzo wąskiej dziedziny wiedzy, którą niełatwo znaleźć. Sieć stale się rozrasta i odnalezienie czegoś w gąszczu coraz większej ilości podawanej informacji staje się coraz trudniejsze. Serwisów internetowych godnych polecenia przybywa.

W wykazie przedstawione są strony WWW, których zawartość pozwoli zaspokoić edukacyjno-oświatowe oczekiwania użytkowników

Oto wybrane najciekawsze adresy WWW w Polsce.

http://www.eduforum.pl/modules.php?name=Kalkulator

http://e-learning.codn.edu.pl/index.php

http://www.lem.codn.edu.pl/

www.iplex.pl 

http://www.matematyka.wroc.pl/

http://www.eduseek.pl/ 

http://eduseek.ids.pl/

http://www.scholaris.pl

http://www.eduforum.pl/

http://www.eduinfo.pl/

http://www.edukacja.rz.pl/ 

http://www.profesor.pl/ 

http://www.edukacyjna.pl/

Od roku 2008 biblioteka prowadzi Wypożyczalnię Pomocy Dydaktycznych.

Zgromadzone w niej środki dydaktyczne Ośrodek otrzymał w ramach projektów współfinansowanych przez Unię  Europejską , których był beneficjentem.

Biblioteka zewidencjonowała przekazane nieodpłatnie pomoce i wypożycza pedagogom na różnorodne zajęcia z uczniami.

 • Pomoce dydaktyczne z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”
 • Pomoce dydaktyczne z projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego z projektu Powiatu Poznańskiego „Wykluczamy wykluczenie” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Internetowe centrum informacji multimedialnej - z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizowanego projektu biblioteka otrzymała:

– cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,  wyposażone w system operacyjny Windows XP Professional PL i pakiet Microsoft Office,

– urządzenie wielofunkcyjne /skaner, drukarka, kopiarka/,

– pakiet oprogramowania multimedialnego, na który składa się:

 • Encyklopedia Powszechna PWN,
 • Wielki Multimedialny Atlas Świata PWN,
 • Słownik  Wyrazów Obcych PWN,
 • Słownik Ortograficzny Języka Polskiego  PWN,
 • Słownik Języka Polskiego PWN,
 • Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN.

ICIM umożliwia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły korzystanie z zasobów Internetu, a także z edukacyjnych programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki.

Centrum stanowi nowoczesne i szybkie narzędzie wiedzy i informacji  wspomagające kształcenie oraz  rozwijanie różnorodnych zainteresowań.

Zasady użytkowania precyzuje opracowany regulamin, z którym każdy korzystający powinien się zapoznać i którego należy przestrzegać.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie uczniów Internetem  ustalone zostały zasady bezpiecznego korzystania z  tego źródła informacji.

ICIM znajduje się w czytelni biblioteki.

Czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich ukończeniu.

Pliki do pobrania:

 

Biblioteka gromadzi i udostępnia swoje zbiory zgodnie z potrzebami Ośrodka i zainteresowaniami czytelników.

Zgromadzone zbiory są opracowywane elektronicznie w programie komputerowym e-biblio do obsługi bibliotek szkolnych. Trwa obecnie proces komputeryzacji zbiorów biblioteki z nadawaniem kodów kreskowych.

Profil gromadzenia zbiorów jest rozbudowywany i modyfikowany.

Zbiory biblioteki to: książki,  czasopisma,  multimedia

Książki

Księgozbiór biblioteki tworzą:

– lektury szkolne,

– podręczniki,

– literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

– literatura popularnonaukowa,

– literatura pedagogiczna i metodyczna dla nauczycieli,

– literatura o regionie,

– księgozbiór podręczny w czytelni.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży ułożona jest tematycznie wg symboli literowych. W obrębie każdego działu obowiązuje układ alfabetycznywg autorów.

Literatura popularnonaukowa uporządkowana jest według UKD czyli cyfrowego podziału według dziedzin wiedzy. W obrębie każdego działu obowiązuje układ tematyczno-alfabetyczny.

Księgozbiór podręczny w czytelni stanowią:

– encyklopedie, słowniki,

– leksykony, informatory,

– atlasy, albumy,

– podręczniki, poradniki,

– bogato ilustrowane pozycje z rożnych dziedzin wiedzy.

Księgozbiór podręczny jest udostępniany wyłącznie na miejscu lub wypożyczany przez wyznaczonych łączników klasowych na zajęcia lekcyjne na polecenie nauczyciela.

Literatura pedagogiczna jest wyodrębniona i umieszczona w dziale dla nauczycieli.

Do całego księgozbioru czytelnicy maja wolny dostęp do półek.

Czasopisma

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma pedagogiczne:

 • Szkoła specjalna 
 • Problemy opiekuńczo-wychowawcze
 • Świetlica w szkole
 • Biblioteka w szkole
 • Dyrektor szkoły
 • Wszystko dla szkoły

Teczka pracy logopedy - pakiet multimedialny  do pracy przy różnych zaburzeniach mowy

Teczka terapii zajęciowej - multimedialny pakiet pedagoga, psychologa i terapeuty zajęciowego

Multimedia

Priorytetowe miejsce w zbiorach biblioteki zajmują multimedia:

– dokumenty filmowe (kasety VHS, DVD),

– dokumenty dźwiękowe (taśmy magnetofonowe, CD),

– dokumenty elektroniczne (CD-ROM, DVD – ROM).

Pliki do pobrania: