Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców przy SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca

Justyna Ciesiółka

V-c przewodnicząca

Jolanta Pawlak

Skarbnik

Krystyna Piechnik

Sekretarz

Marta Chudak (tel. 691 671 408)

 

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców: GBS Mosina 74 9048 0007 0000 1342 2000 0001

Email do Rady Rodziców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje Rady Rodziców

Wyciąg ze Statutu Rady Rodziców

1. W Ośrodku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Tryb powoływania i odwoływania oraz skład Rady Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie:
a) Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
b) Rada Rodziców jest wybierana podczas plenarnego zebrania rodziców (zwykłą większością głosów).
c) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym (do 30 września).
d) Plenarne zebranie rodziców wybiera spośród siebie 7 przedstawicieli, którzy będą stanowić Prezydium Rady Rodziców (4 osoby) oraz Komisję rewizyjną (3 osoby)
– rodzice zgłaszają swoich przedstawicieli do Rady Rodziców
– osoby nominowane wyrażają zgodę na kandydowanie (ustnie)
e) Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
f) W uzasadnionych przypadkach plenarne zebranie rodziców może odwołać Radę Rodziców.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
– programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
– programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
– opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.