Janusz Korczak naszym patronem

,, Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak

9 listopada 2012 roku zapisze się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, jako jeden z najważniejszych dni Placówki. Tego dnia odbyła się bowiem uroczystość nadania  imienia Janusza Korczaka oraz przekazania sztandaru naszemu Ośrodkowi.

Szczególnie ważnym dla całej społeczności Ośrodka jest fakt, że nastąpiło to właśnie w roku korczakowskim.

Do tego wyjątkowego dnia przygotowywaliśmy się przez rok.

Uroczystość poprzedziła msza w Kościele Św. Mikołaja w Mosinie gdzie poświęcony został sztandar, który w uroczystym pochodzie, w asyście pocztów sztandarowych przybyłych na uroczystość wprowadzony został do Mosińskiego Ośrodka Kultury. Tam gospodarze uroczystości Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Dyrektor SOSW w Mosinie Bożena Mazur witali przybywających gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele MEN w osobie Rzecznika Prasowego MEN Joanny Dutkiewicz, której towarzyszyła Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty.

Na widowni zasiedli też dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i oświatowych, okolicznych zakładów pracy wraz z rodzicami i podopiecznymi Ośrodka.

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia  przyjęli również, znani aktorzy scen polskich: Ryszard Kotys oraz Andrzej Lajborek, którzy przybliżyli  gościom życie i twórczość Janusza Korczaka.

Zaprzyjaźnione z Ośrodkiem organizacje pozarządowe oraz wszelkie instytucje za okazaną pomoc i zaangażowanie otrzymały od uczniów kwiaty.

Obecność pocztów sztandarowych ze szkół powiatu poznańskiego nadała uroczystości bardzo podniosły charakter, za co pragniemy wszystkim tym szkołom raz jeszcze serdecznie podziękować.

Po wprowadzeniu i prezentacji przybyłych pocztów oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Starosta Poznański Jan Grabkowski, który powitał wszystkich obecnych gości. W swoim wystąpieniu Pan Starosta mówił o tym, jak bardzo potrzebne są placówki takie jak nasz Ośrodek oraz o już przeprowadzonych i przyszłych inwestycjach na terenie Ośrodka.

Zabierając głos Dyrektor SOSW Bożena Mazur  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta uroczystość mogła stać się faktem i aby miała tak wyjątkowy, podniosły charakter.

Wicestarosta Poznański Tomasz, Łubiński odczytał tekst uchwały, na mocy której Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie otrzymał imię Janusza Korczaka.

Jednym z najbardziej podniosłych i uroczystych momentów tego dnia było przekazanie sztandaru przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego Dyrektor SOSW Bożenie Mazur, która przekazała go w ręce szkolnego pocztu sztandarowego

Następnie sztandar został zaprezentowany wszystkim gościom. Kolejnym momentem uroczystości było ślubowanie złożone przez uczniów oraz pierwsze publiczne odśpiewanie  hymnu SOSW im. J. Korczaka w Mosinie, napisanego specjalnie na ten dzień.

Wszyscy obecni na uroczystości mogli też obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii Ośrodka

Uroczystość nadania imienia SOSW w Mosinie swoją obecnością zaszczyciło wiele ważnych osobistości.

Głos zabierali kolejno: Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dutkiewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu Maria Krupecka, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Burmistrz Miasta Mosiny i była, długoletnia Dyrektor SOSW w Mosinie Zofia Springer, Burmistrz Miasta Puszczykowo Andrzej Balcerek, Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, Przewodniczący Rady Rodziców przy SOSW Wiesław Kowalski, ks. Kanonik Edward Majka oraz rzecznik Marszałka Wielkopolskiego, który odczytał list wystosowany przez Marszałka na tę okoliczność.

Przemawiający nie szczędzili słów uznania i pochwał. Gratulowali Dyrekcji, nauczycielom i uczniom zorganizowania wspaniałej uroczystości.

Po części  oficjalnej widzowie byli świadkami wzruszającego spektaklu poświęconego Januszowi Korczakowi, jego pracy na rzecz dzieci, które ukochał ponad wszystko.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, połączony z oglądaniem prac plastycznych naszych uczniów. Był to również czas na wpisy do kroniki Ośrodka.

Warto wspomnieć również o tym, iż nie zabrakło w tym dniu także muzycznych akcentów. Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości oraz po jej zakończeniu na scenie goście mogli wysłuchać i obejrzeć śpiewających uczniów Ośrodka, docenić ich talenty i wysiłek włożony w pracę nad przygotowaniem się do występu

Dzień 9 listopada 2012 roku był jednym z najważniejszych dni w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Długo pozostanie w sercach i pamięci całej jego społeczności.