Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, odbyło się z udziałem zaproszonych na tę okoliczność gości- lektorów.

Fragmenty „Przedwiośnia” czytały uczennice kl.1 i 3 Liceum im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku, które przybyły wraz z  p. Żanetą Jaśkowiak – nauczycielem-bibliotekarzem. Celem spotkania było: propagowanie polskiej literatury, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz popularyzacja czytelnictwa.