Sprawozdanie z realizacji projektów zaplanowanych w ramach realizacji NPRC edycja 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2

Beneficjentami zakupów dokonanych w NPRC w roku 2023 są uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej; Klasy 1aBS, 2a BS, 3aBS.
Zakupiono nowości wydawnicze, literaturę klasyczną, oraz literaturę historyczną, dotyczącą wydarzeń II wojny światowej. 

Główne cele NPRC
1. Promocja i popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Aktywizacja czytelnicza środowisk lokalnych miast, miasteczek i wsi,
3. Wzrost atrakcyjności bibliotek, jako lokalnych ośrodków kultury,
4. Rozwój infrastruktury bibliotek, aktualizacja zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze oraz nowoczesne formy książek i czytelnictwa)
5. Rozwój kompetencji pracowników bibliotek.
Zakupione książki na łączną kwotę 3 750,00
1. Antygona – Sofokles
2. Bogurodzica
3. Cały ten czas – Hania Czaban
4. Cieszę się, że moja mama umarła - Jennette McCurdy
5. Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce – Jerzy Kałążny
6. Gdyby był za mną – Laura Nowlin
7. Gorzki smak jej wielkiej radości – Taheren Mafi
8. Iliada – Homer
9. Korytarz kości. Miasto duchów. Tom 2 – Victoria Schwab
10. Królewna. Rodzina monet. Tom 2. Część 1 – Weronika Marczak
11. Królewna. Rodzina monet. Tom 2. Część 2 – Weronika Marczak
12. Langer – Remigiusz Mróz
13. Love Cię Kaśka. Po drugiej stronie muru – Lucjan Momot


14. Ludzie na moście – Wisława Szymborska
15. Między nami. Wiersze zebrane – Jacek Kaczmarski
16. Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy – Wisława Szymborska
17. Najpiękniejsze wiersze i piosenki – Agnieszka Osiecka
18. Nasz ostatni dzień – Adam Silvera
19. Never never – Colleen Hoover
20. Nieszczęście w szczęściu – Olga Rudnicka
21. Opowiem o tobie gwiazdom – Edyta Prusinowska
22. Perełka. Rodzina Monet. Tom 3. Część 1 – Weronika Marczak
23. Perełka. Rodzina Monet. Tom 3. Część 2 – Weronika Marczak
24. Perfect on paper – Sophie Gonzales
25. Pieśń o Rolandzie
26. Pokój motyli – Lucinda Riley
27. Skarb. Rodzina monet. Tom 1 – Weronika Marczak
28. Sprawa zaginionego markiza. Enola Holmes. Tom 1 - Nancy Springer

29. Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! Listy Kulmowej do Szymborskiej
30. Tango – Sławomir Mrożek
31. Ten pierwszy ostatni dzień – Adam Silvera
32. The Gravity of Us – Phil Stamper
33. Truskawkowy blond – Edyta Prusinowska
34. Trzy kroki od siebie – Moki Daughtry
35. W pożyczonym czasie – Anna Szumacher
36. Wiersze prawie wszystkie. Tom 1 – Agnieszka Osiecka
37. Wiersze prawie wszystkie. Tom 2 – Agnieszka Osiecka
38. Wiersze wszystkie – Czesław Miłosz
39. Wszelki wypadek – Wisława Szymborska
Zrealizowane przez szkołę działania promujące czytelnictwo i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego w sprawie utworzenia listy zakupowej.
2. Dostosowanie godzin pracy biblioteki w sposób umożliwiający korzystanie z jej zasobów podczas ferii zimowych i letnich.
3. Realizacja projektów edukacyjno-czytelniczych z wykorzystaniem obecnego i nowo zakupionego księgozbioru:
 Prawda czasu, prawda ekranu – klasa II BS I stopnia
 Biblioteki świata – klasa I BS I stopnia
 Bibliotekarze i Bibliofile Wielkopolski – klasa II – III BS I stopnia

Konkursy:

 Ulubiony bohater filmowy – charakterystyka klasa I – III BS I stopnia
 Projekt plakatu promującego wybrana sztukę teatralną – Klasy I – III BS I stopnia
 Konkurs recytatorski –„Poeci Polskiego Romantyzmu”
4. Spotkanie z pracownikami Izby Muzealnej w Mosinie – „Wspomnień czar”- oglądanie pamiątek z okresu XX – lecia międzywojennego
5. Wizyta a Archiwum Państwowym w Poznaniu – zwiedzanie, oglądanie starodruków, zajęcia w pracowni konserwacji zbiorów.

Aleksandra Kozłowska

 

 

 

    

 

 

 

Z wizytą w Bibliotece Raczyńskich


Korzystając z oferty edukacyjnej Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, uczniowie klasy 6a, 8a oraz 1a Szkoły Branżowej odwiedzili rozbudowany oraz zabytkowy gmach znajdujący się na Placu Wolności. Fundatorem tej pięknej biblioteki był oczywiście hrabia Edward Raczyński, którego portret wita wszystkich wchodzących do budynku. Biblioteka Raczyńskich jest samorządową instytucją kultury Miasta Poznania. Podczas oprowadzania po gmachu Biblioteki Raczyńskich uczestnicy zajęć wysłuchali krótkiego wykładu o historii Biblioteki i jej współczesnym funkcjonowaniu. Zgodnie ze statutem Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć kultury; prowadzi działalność naukową i wydawniczą; organizuje czytelnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; popularyzuje książki i czytelnictwo. Usługi biblioteczne świadczone są w nowoczesnym gmachu oraz 36 filiach na terenie Poznania. W strukturze Biblioteki znajdują się trzy muzea literackie: Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na zakończenie zwiedzania uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu dotyczącego czytelników z niepełnosprawnościami oraz zapoznali się z materiałami przeznaczonymi dla czytelników z dysfunkcją wzroku.

Monika Bajstok, Monika Jankowska, Dorota Staszak, Aleksandra Kozłowska

 

 

Poeci Polskiego Romantyzmu

Poeci Polskiego Romantyzmu

 

 

Władysław Zamoyski – ascetyczny hrabia – władca Tatr.

12 czerwca uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych wzięli udział w lekcji otwartej pt. „O tym, jak Władysław Zamoyski kupił dla Polski Tatry. Obecni zapoznali się z krótką biografią hrabiego oraz inwestycjami, jakich rodzina Zamoyskich z Kórnika dokonała na Podhalu. Głównym celem spotkania było przedstawienie licytacji dóbr zakopiańskich i okoliczności, które do tego doprowadziły. Uczniowie dowiedzieli się, że Władysław Zamoyski kupił Zakopane i jego okolice za 460 002,03 guldena. Zakupiony teren miał powierzchnię przekraczającą 11 tys. km kwadratowych. W rolę licytujących wcielili się uczniowie klasy 4b, którzy przebrani za Władysławów Zamoyskich, pełnili honory gospodarzy i częstowali obecnych zakopiańskim oscypkiem i kórnickimi cukierkami. Uczniowie pracujący w zespołach wykonali plakaty promujące polskie Tatry. Lekcja o hrabim Zamoyskim z Kórnika była kolejnym etapem realizacji projektu związanego z obchodami Wielkopolskiego Roku Władysława Hrabiego Zamoyskiego. W tym roku mija 100 rocznica śmierci tego wybitnego i bardzo skromnego Polaka. 3 października 2024 roku w rocznicę jego śmierci zostanie w Kórniku odsłonięty pomnik hrabiego.

Agata Sobera, Ola Kozłowska