Internetowe centrum informacji multimedialnej - z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizowanego projektu biblioteka otrzymała:

– cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,  wyposażone w system operacyjny Windows XP Professional PL i pakiet Microsoft Office,

– urządzenie wielofunkcyjne /skaner, drukarka, kopiarka/,

– pakiet oprogramowania multimedialnego, na który składa się:

  • Encyklopedia Powszechna PWN,
  • Wielki Multimedialny Atlas Świata PWN,
  • Słownik  Wyrazów Obcych PWN,
  • Słownik Ortograficzny Języka Polskiego  PWN,
  • Słownik Języka Polskiego PWN,
  • Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN.

ICIM umożliwia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły korzystanie z zasobów Internetu, a także z edukacyjnych programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki.

Centrum stanowi nowoczesne i szybkie narzędzie wiedzy i informacji  wspomagające kształcenie oraz  rozwijanie różnorodnych zainteresowań.

Zasady użytkowania precyzuje opracowany regulamin, z którym każdy korzystający powinien się zapoznać i którego należy przestrzegać.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie uczniów Internetem  ustalone zostały zasady bezpiecznego korzystania z  tego źródła informacji.

ICIM znajduje się w czytelni biblioteki.

Czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich ukończeniu.

Pliki do pobrania: