W ramach projektu „ Inkluzja – wyższy poziom integracji” realizowanego przy współpracy z  Fundacją z Sercem z Puszczykowa, przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i PEFRON - uczniowie i absolwenci naszego Ośrodka w okresie od września do listopada uczestniczą w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: grach i zabawach grupowych aktywizujących społecznie oraz kursie fryzjersko – kosmetycznym.

                                                                                                                                                                                                                        Anna Skorczyk