Informacja na temat nauczania zdalnego

Na stronie men.gov.pl w podzakładce ,,Bezpieczna edukacja” uzyskają Państwo dostęp do podstawy programowej oraz wszelkie informacje dotyczące zasad organizacji i prowadzenia zajęć w okresie nauczania zdalnego.

https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?query=bezpieczna+edukacja