Obsługa hotelowa

Minął  kolejny rok szkolny w którym nawiązaliśmy współpracę z Leśnym Ośrodkiem Szkoleniowym w Puszczykowie. W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas Przysposabiających do Pracy uczestniczyli  w zajęciach praktycznych na terenie hotelu.

 Zajęcia te przygotowywały ich do wykonywania prostych prac pomocniczych w pionie noclegowym, gospodarczym oraz w części rekreacyjnej hotelu.

W części noclegowej uczniowie uczyli się przygotowywać  pokoje dla gości hotelowych. Uczyli się  prawidłowo dobierać i  zmieniać  bieliznę pościelową, wycierać  kurze, sprzątać łazienki,  wymieniać ręczniki, obsługiwać sprzęt zmechanizowany itp.

Uczestnicząc w zajęciach praktycznych na terenie hotelu, wykorzystywali  także umiejętności  nabyte na zajęciach ogrodniczych wiosną oraz wczesną jesienią uczniowie pomagali w  pracach związanych z dbaniem o tereny zielone wokół hotelu.

Nasi uczniowie w roku szkolnym 2023/2024 przygotowywali także stoły z poczęstunkiem, doskonaląc w ten sposób umiejętności kelnerskie.

Uczniowie brali udział także w Dniach Kariery w hotelu „Sheraton”, gdzie  mieli możliwość  rozmowy z osobami , które pracują w hotelu na różnych stanowiskach.

Odwiedzili także hotel „Mercure”, gdzie poznali tajniki pracy w większych obiektach hotelowych oraz zapoznali się z organizacją pracy na różnych stanowiskach. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu „Moja wiedza, praca i umiejętności to moja przyszłość”  

 Agnieszka Kozak i Katarzyna Twardowska