Erasmus+ Gela

III grupa

 

            W czwartek 30 maja 2024 r. uczniowie z włoskiej szkoły uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Alinę Rogalską. Poznali nasz system pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, postać Janusza Korczaka i historię Polski. Natomiast włoscy uczniowie mogli wykazać się wygłaszając przed polskimi nauczycielami prezentacje z dziedziny genetyki, historii drugiej wojny światowej i geografii Meksyku.

Po lekcjach wszyscy udali się do  Mura Timoleontee - starożytne greckie fortyfikacje, będące niezwykle ważnym archeologicznym świadectwem wielkości Geli, która dzięki tym odkryciom wkrótce być może znajdzie się  na liście UNESCO.

Bożena Mazur

Renata Pawłowicz

Violetta Olejnicka

Ewa Redelbach-Eichert

Alina Rogalska

Dariusz Rogalski